Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

...» E-Defter Beratlarının Görüntülenmesi

...» Mali Mühür Süreleri Hakkında

...» E-Defter Beratlarının Saklanması

...» Pişmanlık ve Islah Hakkında Sirkü Yayınlandı

...» Fazla mesai izin yazısı kaldırıldı

...» İzaha Davet

...» KDV Oranlarında Değişiklik

...» Hurdaya ayrılan araçlarla ilgili önemli gelişme

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları