Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HİZMETLERİMİZ

DENETİM, MÜŞAVİRLİK MUHASEBE hizmetlerini standardın dışına çıkarmayı hedefleyen şirketimiz tarafından şirketlerin yasal defterlerinin tek düzen muhasebe standartlarına göre tutulmasının yanında aşağıdaki hizmetler de  ayrıca verilmektedir.

1-              

 

             BANKALAR NEZDİNDE KREDİBİLİTEYİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK RAPORLAR

      Şirket ortakları bu raporlar yardımıyla borç ve alacak yönetiminden nakit yönetimine, stok yönetimine kadar ve daha birçok önemli konuda şirketlerine hâkim oluyorlar. Söz konusu raporlar ayrıca Bankalardan alınacak krediler için de kullanılabilmekte ve bu ise şirkete kredi faizleri ekseninde güçlü bir pazarlık gücü sağlamaktadır.

     

       VERGİ AVANTAJLARINDAN MAKSİMUM DÜZEYDE YARARLANDIRMA

Her türlü vergi avantajlarından mümkün olduğu kadar yararlandırmak suretiyle KDV, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi gibi vergilerde yasaların verdiği tüm haklar kullanılarak şirkete finans desteği sağlanmaktadır.

 

VERGİ İNCELEMESİNE YÖNELİK SÜREKLİ DENETİMLER

      Tüm evrakların her ay düzenli olarak kontrol edilmek suretiyle vergi incelemelerinde şirketin vergisel riskini minimuma indirecek muhasebe ve belge düzeni      sisteminin şirkete kurulması, işletilmesi ve bunun takibi.

 

 RAPORLAMAYA YÖNELİK MUHASEBE SİSTEMLERİNİN KURULMASI

 Şirket faaliyetine birebir entegre olmuş bir hesap planı ile şirket ortakları ihtiyaçları duydukları bütün raporlamaları sistemden kolayca alabileceklerdir.